Gabriela Gąsienca

Kadra pedagogiczna » Gabriela Gąsienca

Nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki, spec. przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Zainteresowania:

 

Praca w przedszkolu jest moją pasją, która każdego dnia staje się nową podróżą w świat dziecka. Jako nauczyciel nie jestem wszechwiedzącym  mistrzem, staram się być przewodnikiem i  partnerem na wspólnej drodze zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

Swoją codzienną pracę staram odnosić do słów J. Korczaka  - „wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy , nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil…”
Interesuję się szeroko pojętym rękodziełem, pracami twórczymi – uwielbiam robić „coś z niczego”, a starym przedmiotom dawać nowe życie. Wolne chwile lubię spędzać w fotelu z dobrą książką lub eksperymentując w kuchni. Moją ogromną pasją jest fotografia – a nie ma nic lepszego niż utrwalanie w kadrze ulotnych chwil pierwszych lat życia każdego człowieka – pierwszych przyjaźni, pasji…
 
Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

 

Kursy i szkolenia:

 

 •  Kurs kwalifikacyjny TERAPIA PEDAGOGICZNA – GODN Kraków
 • Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - MNODN przy OTE Kangur
 • Twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - MNODN przy OTE Kangur
 • Jak twórczo pracować z przedszkolakami - MNODN przy OTE Kangur  
 • Zwykłe - niezwykłe. Twórcze zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -MNODN przy OTE Kangur
 • Kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli PSPP
 •  Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych przedszkolaków - MNODN przy OTE Kangur
 • Stare i nowe zabawy dywanowe- moduł I i II - Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus”
 • Zwykłe - niezwykłe, czyli zabawy twórcze - MNODN przy OTE Kangur i wyd. Jedność
 • Ewaluacja wewnętrzna
 • Przedszkole i rodzice - indywidualny model współpracy i komunikacji - Akademia Edukacji
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy – CS KLANZA
 •  Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – NCK Kraków
 •  Kurs kierowników wycieczek - MNODN przy OTE Kangur
 • Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku – Krak-Wis
 • Papieroplastyka – dekoracje i ozdoby wiosenne i świąteczne - Wielkanoc – Doradcy Metodyczni
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej -  Doradcy Metodyczni
 •  Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej a projektowanie wychowania i edukacji dziecka -  Doradcy Metodyczni
 • Rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa – SOPP
 • Kiedy do logopedy? – SOPP
 • Mały z dużym, czyli kolorowe i taneczne pomysły na dni otwarte – Polskie Stow. KLANZA
 • Porozumienie bez przemocy(NVC- Non-violent communication) -  warsztaty komunikacji w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga – Lean Action
 • Kami shibai – japońska sztuka opowiadania bajek – warsztaty - MNODN Kangur
 • Możliwości wykorzystania potencjału kolekcji polskich drzeworytów ludowych jako materiału edukacyjnego – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
 • Muzyczna akademia przedszkolaka cz. 1 – Poznajemy nasze przedszkole – ODM Metris
 • Muzyczna akademia przedszkolaka cz. 2 – Barwy jesieni - ODM Metris
 • Nowe spojrzenie na zabawę. Kreatywne gry i zabawy – jak twórczo spędzać czas z dziećmi w szkole i w przedszkolu  – Grupa Edukacyjna „Kangur” i wyd. Jedność
 • Praca z dzieckiem z autyzmem – Instytut „ProEduco”
 • Edukacja przez sztukę – jak wspierać  dzieci w kształtowaniu postawy twórczej – Teatr GROTESKA
 • Nowoczesne trendy w edukacji – ODN Kraków
 • Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka – Moje Bambino i St. Majewski
 • Metoda pytań i doświadczeń – zastosowanie metody pracy Uniwersytetu Dzieci w szkole – Uniwersytet Dzieci

  Udział w konferencjach i seminariach naukowych:

 

 • III Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego
 •  IV Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego
 • V Ogólnopolskie Forum Edukacyjne
 • VII Forum Wychowania Przedszkolnego
 • IX Forum Wychowania Przedszkolnego
 • X Forum Wychowania Przedszkolnego
 • Konferencja regionalna Edukacja przedszkolna - szansa czy zagrożenie – Centrum Szkoleniowe PROFED
 • Seminarium Nabywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem metodą symultaniczno – sekwencyjną  – Akademia Edukacji
 • Wykład „Czy grozi nam pajdokracja?” - W. Papugowa
 • Wykład „Wpływ wychowania na rozwój dziecka” - B. Goldman
 • Wykład „Pielęgnowanie sił witalnych u dzieci przedszkolnych” - J. Nehring
 • Konferencja „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły ‘Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne’” – WSiP
 •  Konferencja  „Twój żłobek – twoje przedszkole” – Moje Bambino i Zegar Słoneczny
 • Konferencja  „Rok szkolny 2012/2013 rokiem bezpiecznej szkoły” - MCDN i wyd. Didasko
 • Konferencja „Trzy elementy praktycznej wiedzy” - Akademia Edukacji i „Bliżej Przedszkola”
 • Konferencja „Inkluzja – Edukacja włączająca” – Kuratorium Oświaty i Fundacja Inkluzja
 • Konferencja „Uczniowie wybitnie zdolni w szkole – radość czy kłopot?”
 • Konferencja „Małopolska szkoła w ruchu” - Kuratorium Oświaty, AWF Kraków