Justyna

Kadra pedagogiczna » Justyna

Imię i nazwisko: Justyna Niedbała 


Nauczyciel mianowany, pracuję w grupie I.Zainteresowania: pedagogiczno-psychologiczne, przyrodnicze (rośliny, zwierzęta), muzyka,  kino.Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

1. 6 letnie Studium Nauczycielskie im. Stefanii Sempołowskiej w Krakowie- kierunek - wychowanie przedszkolne

2. Wyższe studia zawodowe na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach -  kierunek : Zintegrowana edukacja przedszkolna z wczesnoszkolną i logopedią.

Dodatkowe kwalifikacje:

1. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Tworzenie pomostów między rodziną a przedszkolem”

2. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Praktyczne wykorzystanie idei Carla Orfa w wychowaniu muzycznym dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

3. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Dobre rady na odpady – jak wprowadzić dziecka w świat ekologii”

4. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Obudź swój mózg – kinezjologia edukacyjna w pracy przedszkolnej”

5. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grupa OTE Kangur – „Metoda Dobrego Staru w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” (część teoretyczna i praktyczna)

6. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grupa OTE Kangur – „Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej”

7. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grupa OTE Kangur – Logopedia w przedszkolnej krainie zabawy”

8. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grupa OTE Kangur – „Zwykłe, niezwykłe – twórcze zabawy plastyczne dla dzieci”

9. Szkoła dla Rodziców – warsztaty Pt. „Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym oraz sprawiającym trudności wychowawcze”

10. Szkoła dla Rodziców – „Zrozumieć dziecko…- metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania”

11. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy – „Pedagogika zabawy”

12. Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego – kurs – Wprowadzenie do metody Marii Montesorii

13. Akademia Pedagogiczna – Konferencja pt. „Podejście Wygotskiego do edukacji dziecka"

14. Konferencja zorganizowana przez „Bliżej przedszkola „ pt. „Trzy elementy praktycznej wiedzy”

15. Samorządowy Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny – kurs pt. „Współpraca nauczycieli z rodzicami na płaszczyźnie komunikacji”

16. Konferencja wychowania przedszkolnego pt. „Na dobry start w przygotowaniu do szkoły. Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”

17. Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metres – warsztaty muzyczne pt. „W krainie muzyki – zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”

18. Warsztaty:

- „Praca nauczyciela w przedszkolach waldorfskich”

- Analiza rysunku dziecka – jako źródła informacji o rozwoju dziecka”

- „Zabawy muzyczne, plastyczne i parateatralne w przedszkolu”