Katarzyna Z.

Kadra pedagogiczna » Katarzyna Z.

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Zaremba

Nauczyciel kontraktowy

 

Zainteresowania:

wędrówki górskie; podróże, fotografia; rękodzieło artystyczne: scrapbooking, szydełkowanie, szycie; literatura biograficzna;

Wykształcenie: 

Pedagogika społeczno – opiekuńcza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia magisterskie;

Wychowanie przedszkolne, Akademia „Ignatianum” w Krakowie, studia podyplomowe;

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

•Kurs kierowników wycieczek – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

•„Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

•„Metoda projektu w przedszkolu” – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie; 

•„Rytmy świata. Tradycyjne tańce integracyjne dla dzieci” – Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;

•„Techniki plastyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” – „Astra”;

• „Sztuka lalki. Formy teatralne do wykorzystania w przedszkolu” – Wyd.MAC EDUKACJA;

•„Ewaluacja wewnętrzna”– Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

•„Stare i nowe zabawy dywanowe” – CKN "Librus" w Katowicach;

•„Współpraca nauczycieli z rodzicami na płaszczyźnie komunikacji” – SOPP w Krakowie;

• „Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci” – warsztaty autorskie Moniki Wyrwy – Kluzy – Akademia Edukacji w Krakowie;

•„Kami shibai – japońska sztuka opowiadania bajek” – MNODN Grupa OTE „Kangur” w Krakowie;

•„Porozumienie bez przemocy (NVC – Non-violent communication)” – cykl warsztatów komunikacji w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga – Lean Action;

•„Rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa”– SOPP w Krakowie;

•„Kiedy do logopedy?” – SOPP w Krakowie;

•„Po co pędzel – mam rączki! Jak rozwijać umiejętności manualne u dzieci?” – Grupa Edukacyjna „Kangur” i Wyd. Jedność;

•„Teatr cieni – wprowadzenie do techniki” – Małopolski Instytut Teatralny w Lanckoronie;

•„Bajkoterapia w pokonywaniu dziecięcych słabostek” – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie;

•„Bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie;