Płatności za przedszkole

Informacje dla rodziców » Płatności za przedszkole

Drodzy Rodzice, dokładne kwoty do wpłaty znajdziecie  zawsze w skoroszycie dostępnym w przedszkolnej szatni.

 

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

67 1050 1445 1000 0022 8245 6272
ING Bank Śląski S.A. w Krakowie

Przedszkole Niepubliczne „Pod gwiazdkami”
Grażyna Płachecka
31 – 543 Kraków, ul. Szafera 2
 

 

 Proszę nie zapominać, że:

  •  Nie należy przeprowadzać samodzielnych korekt;

 

  • W pozycji „tytułem” na przelewie muszą się znaleźć:
    • nazwisko i imię dziecka,
    • tegoroczny numer ewidencyjny, pod którym widnieje ono na liście, a także
    • miesiąc, za który dokonywana jest wpłata;

 

  • Wpłaty muszą znaleźć się na koncie bankowym przedszkola do 7. dnia każdego miesiąca, w wysokości naliczonej przez przedszkole.