Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu » Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole oferuje dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć. Szczegółowa oferta zależna jest od grupy. Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć wspólną dla wszystkich grup:

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:


W ramach czesnego z dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli specjalistów proponujemy:
- rytmikę wraz z umuzykalnieniem
- gimnastykę rekreacyjno-korekcyjną prowadzoną przez nauczycieli poszczególnych grup
- gimnastykę artystyczno-korekcyjno-rekreacyjną
- warsztaty nauki tańca nowoczesnego z elementami klasycznego
- warsztaty korekcyjno-wyrównawcze wspomagające i rozwijające dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacyjne i wspomagające- w grupach
- prowadzenie ćwiczeń z zakresu logopedii- prowadzone przez naszych specjalistów
- warsztaty ceramiczne;
- występy teatrów w przedszkolu;
- wycieczka z okazji Dnia Dziecka;
- inne wycieczki a także wyjścia do teatrów, muzeów, na warsztaty.

Ponadto w grupach II, III, IV, V:
- warsztaty dramowe kształtujące umiejętności prospołeczne (poprzez uczestnictwo w bajkach dzieci pogłębiają nawyki konstruktywnego wyrażania swoich emocji, doświadczają pozytywnych efektów samokontroli, uczą się dialogu prowadzącego do porozumienia)
- warsztaty humanistyczno-matematyczne
- warsztaty eksperymentalne: przez zabawę do nauki-doświadczenia
- warsztaty artystyczno-plastyczno-techniczno-rękodzielnicze
- warsztaty muzyczne z elementami nauki gry na instrumentach
- religia (dla chętnych - dzieci sześcioletnie);

Zajęcia dodatkowo płatne:

* nauka języka angielskiego (2 x w tygodniu po 30 minut)
* nauka języka francuskiego (2 x w tygodniu po 30 minut)
* taniec towarzyski (1 x w tygodniu)