Rok szkolny 2017/2018 w Przedszkolu - informacje organizacyjne

Informacje dla rodziców » Rok szkolny 2017/2018 w Przedszkolu - informacje organizacyjne

Rok szkolny 2017/2018 w Przedszkolu Niepublicznym „Pod gwiazdkami” w Krakowie – informacje organizacyjne.


  

Czas pracy przedszkola:

 Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz Wigilii Bożego Narodzenia) przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 30 czerwca, oraz w okresie wakacji przez 6 tygodni (począwszy od 1 lipca).

 

 

W miesiącu lipcu,w przypadku zgłoszenia się do przedszkola co najmniej 20 dzieci, prowadzony jest dyżur ze specjalnym letnim programem rekreacyjno – wypoczynkowym.

 

 

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin i 15 minut w roku szkolnym i 10 godzin w miesiącu lipcu – czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb rodziców.

 

 

D Y Ż U R Y   W   P R Z E D S Z K O L U
 
(w wypadku zgłoszenia min.15 dzieci):

 

 


Dyżury w przedszkolu 
(w wypadku zgłoszenia min.15 dzieci):

30, 31 października oraz 2,3 listopada17r.

 Przed i po pierwszym listopada

21-22.12.2017 r. oraz 27.12 i 29.12.17r.

dyżur okołoświąteczny

 

 

 

 

12-25.02.18 r.

ferie zimowe w Małopolsce

29 i 30.03, 3.04.18

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

30.04, 02.05, i 4.05.18

 Weekend majowy

1.06.2018 r.

piątek po Bożym Ciele

2.07 –10.08.2018 r.

dyżur wakacyjny

 

Uwaga:  W dniu dyżuru przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci. Ze względu na organizację pracy należy wcześniej zapisać dzieci na wszystkie dyżury na listy wystawione w szatni. Za dzieci wpisane na dyżur w roku szkolnym, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpłatność, nawet w czasie nieobecności dziecka. (par. 22 Statutu, pkt.7)

 

Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za środki czystości i „wyprawkę dla dziecka”.

 

 

Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić w przedszkolu do godz. 8.30 dnia poprzedniego, by otrzymać zwrot kosztów żywienia.

 

 

Dla zainteresowanych proponujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 – 6 lat:

 

 

w ramach czesnego (bezpłatne): 

 

 Grupy II, III, IV, V: w przedszkolu będą się odbywały się w ramach czesnego zajecia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów:

 

1. rytmika wraz z umuzykalnieniem (muzyk, rytmik z rytmiczką )

2. warsztaty taneczne- prowadzi firma zewnętrzna

 

3. gimnastyka rekracyjno-korekcyjna- prowadzi firma zewnętrzna

 

4. warsztaty:

 Drama - dzięki której dziecko ma szansę doświadczyć konkretnych sytuacji i zachowań;

 Arteterapia – dzięki której dziecko otwiera się w twórczej wypowiedzi;

 Terapia dźwiękiem – dzięki wykorzystaniu instrumentów intuicyjnych (bębny, dzwonki, tingsze i inne) dziecku łatwiej pokonać nieśmiałość w wejściu w rolę. – firma zewnętrzna

 

5. występy teatrzyków- prowadzi firma zewnętrzna

 

6. Koncerty muzyczne- prowadzi firma zewnętrzna

 

7. Dogoterapia - prowadzi firma zewnętrzna

 

8. Warsztaty korekcyjno-wyrównawcze wspomagające i rozwijające dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zdolnych i przeciętnie uzdolnionych, wycofanych 

 

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacyjne i wspomagające

 

10. prowadzenie ćwiczeń z zakresu logopedii

 

11.  warsztaty humanistyczno-matematyczne

 

12.  warsztaty eksperymentalne: przez zabawę do nauki-doświadczenia

 

13. warsztaty artystyczno-rękodzielnicze

 

14. warsztaty muzyczne, orkiestra 

 

 

Zajęcia dodatkowo płatne:   

 

                   

Nazwa zajęcia

Cena

Za okres

Częstotliwość

Taniec towarzyski

90 zł

semestr

1 x w tyg.

Język angielski

130 zł

semestr

2 x w tyg.

Język francuski

140 zł

semestr

2 x w tyg.

 

 

 Zajęcia dodatkowe: płatne są z góry za dany okres – cena zajęć może ulec zmianie. Zajęcia odbywają się, gdy powstanie grupka 10-12 chętnych dzieci.