Szczegółowy rozkład dnia

O przedszkolu » Szczegółowy rozkład dnia

czyli to, co robią dzieci w przedszkolu:


Godz. 7.00
Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela. Uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Dzieci rozmawiają z nauczycielem na interesujące je tematy. Dzieci bawią się w zabawach korowodowych, ruchowych, wraz z nauczycielem wykonują poranne ćwiczenia gimnastyczne, ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe. Jest to również czas pracy z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Grupa przygotowuje się do śniadania – dzieci myją ręce, nakrywają do stołów.

Godz. 8.45
Pierwsze śniadanie. Dzieci spożywają smaczny, zdrowy i pełnowartościowy posiłek, zatwierdzony przez dietetyków z programu „Zdrowy Przedszkolak”.
Dzieci rozchodzą się do zabaw dowolnych.

Godz. 9.15
Dzieci bawią się w sposób swobodny, z inicjatywy własnej i nauczyciela. Nauczyciel stwarza warunki do zabawy w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości i doświadczeń. Dzieci doskonalą się i rozwijają umiejętności oraz samorealizują się w różnych sytuacjach i formach. Nauczyciel przeprowadza z dziećmi zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, które realizowane są według wybranego programu. Dziecko uczy się w zabawie i dzięki zabawie- aktywności zdrowotnej, badawczej, ruchowej, werbalnej, plastyczno – konstrukcyjnej, muzycznej, teatralnej, kulturalno – estetycznej. Rozwija również aktywność umysłową doskonaląc procesy poznawcze: mowa, myślenie, uwaga, pamięć.
We wtorki we wszystkich grupach: rytmika z umuzykalnieniem.
Grupa przygotowuje się do obiadu – dzieci myją ręce, nakrywają do stołów.

Godz. 11.45 / 12.00
Drugie śniadanie. Dzieci spożywają smaczny, zdrowy i pełnowartościowy posiłek, zatwierdzony przez dietetyków z programu „Zdrowy Przedszkolak”.
W tym czasie odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów ( języki obce, taniec towarzyski).
Grupa I - dzieci odpoczywają na leżakach przy muzyce relaksacyjnej.
Dzieci bawią się nie tylko w salach, ale również w ogrodzie. Uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach na świeżym powietrzu, a także w pracach ogrodniczych i hodowlanych. Dokonują obserwacji, badań i eksperymentów przyrodniczych. Podczas niepogody, nauczyciel inicjuje z dziećmi gry i zabawy, czyta i opowiada im baśnie, bajeczki, prowadzi zabawy relaksujące.
Grupa przygotowuje się do obiadu – dzieci myją ręce, nakrywają do stołów.

Godz. 14.20 / 14.30
Obiad (zupa + drugie danie). Dzieci spożywają smaczne, zdrowe i pełnowartościowe posiłki, zatwierdzone przez dietetyków z programu „Zdrowy Przedszkolak”.
Dzieci rozchodzą się do zabaw dowolnych.

Godz. 14.40 – 17.15
Jest to czas zabaw swobodnych dziecka przy niewielkim udziale nauczyciela. Podczas zabaw nauczyciel obserwuje dzieci i pracuje z nimi indywidualnie.
Dzieci maja możliwość realizowania swoich zainteresowań, podejmują różnorodne aktywności i ćwiczenia. Nauczyciele wspierają dzieci w doskonaleniu umiejętności, umożliwiają im podjęcie aktywności w formie gier matematycznych, prac użyteczno – porządkowych, prowadzą pracę indywidualną z dzieckiem. Podczas pięknej pogody aktywnie spędzamy popołudnia w ogrodzie przedszkolnym.
O godzinie 16.30 dzieci spożywają dodatkowy posiłek.