Ewa

Kadra pedagogiczna » Ewa

Nauczyciel dyplomowany, pracuje w grupie II.


Zainteresowania:
pedagogiczno-medyczne, przyrodnicze (rośliny,zwierzęta), ogrodniczo-ekologiczne, turystyka górska, artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, poezja).


Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

1. WSP w Krakowie - wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne - tytuł magistra.

2. Uniwersytet Warszawski - Studium Edukacji Niezależnej w Instytucie
Stosowanych Nauk Społecznych.

3. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - kurs "Metodyka pracy
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

4. MNCDN Grupa OTE Kangur - kurs "Metoda Dobrego Startu w pracy z
dzieckiem w wieku przedszkolnym".

5. MNCDN Grupa OTE Kangur - kurs "Bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi".

6. MNCDN Grupa OTE Kangur - kurs "Rysunek dziecka i jego diagnostyczne aspekty".

7. Szkoła dla Rodziców - warsztaty "Jak mówić do dzieci, żeby nas
słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły".

8. Cykl 8 kursów warsztatowych "Praca z wykorzystaniem idei Carla
Orffa i zabaw muzyczno-ruchowych we wczesnej edukacji".

9. Cykl wielu szkoleń organizowanych przez IAO dotyczących zagadnień
pedagogicznych (praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym, praca z
dzieckiem trudnym, rozwój dziecka w pierwszym siedmioleciu, praca z
temperamentami, współpraca z rodzicami, praca nad własnym rozwojem
itp.).