Gabriela

Kadra pedagogiczna » Gabriela

W przedszkolu „Pod Gwiazdkami” pracuję od grudnia 2017 roku na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika (specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna) oraz praca socjalna (specjalność aktywizacja, poradnictwo oraz wsparcie osób niepełnosprawnych) na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. W pracy zawodowej zajmowałam się również wsparciem rodzin posiadających problemy w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Staram się nieustannie rozwijać - zdobywając nową wiedzę oraz doświadczenie. 

W pracy inspiruje się pedagogiką alternatywną, komunikacją w nurcie Porozumienia Bez Przemocy oraz zasadami Rodzicielstwa Bliskości. Ponad to, interesuję się literaturą dziecięcą, czego dowodem jest, wciąż rosnąca biblioteczka oraz uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdroju.