Znaczenie gorączki w czasie choroby

Warto przeczytać » Znaczenie gorączki w czasie choroby

Lekarz pediatra Małgorzata Frydrych-Dalecka

Trwa sezon zimowy, a wraz z nim zwiększona zapadalność dzieci na infekcje dróg oddechowych. Infekcjom tym często towarzyszy gorączka, która zbyt pochopnie bywa obniżana za pomocą leków chemicznych. Gorączka zaś jest naturalną rekcją obronną organizmu na zakażenie, zwłaszcza wirusowe, i należy traktować ją jak silnie działający lek w walce z drobnoustrojami. W ostatnich latach pojawiają się publikacje medyczne pokazujące, że gorączka ma pozytywne znaczenie dla systemu immunologicznego ustroju. W wysokiej temperaturze ciała wzrasta ilość przeciwciał zwalczających wirusy, wzrasta również produkcja interferonu – bardzo ważnego czynnika przeciwwirusowego, produkowanego przez leukocyty (białe krwinki).

Istnieje wyraźny antagonizm pomiędzy wysokością gorączki, a „poczuciem” wirusów. Np. wirus grypy bardzo dobrze namarza się w temperaturze 360 C, powyżej 38,50 C – zmniejsza swoją efektywność, a powyżej 39,50 – dochodzi do całkowitego zahamowania tej efektywności.

Jeżeli więc silnie obniżymy gorączkę u dziecka, można rzec, że wytrącamy organizmowi skuteczną broń w walce z zakażeniem.

Dzieci w przeciwieństwie do większości dorosłych łatwiej wytwarzają gorączkę i łatwiej też sobie z nią radzą. U dzieci które nie mają poważnych obciążeń neurologicznych lub kardiologicz-nych, gorączka nie stanowi żadnego zagrożenia. Ważna jest w tym czasie odpowiednia pielęgnacja dziecka. Należy zadbać o równy rozkład temperatury ciała tak, aby ręce i stopy były gorące, można wówczas zrobić okład z cytryny na łydki, który obniży temperaturę o kilka kresek. Konieczne jest obfite pojenie dziecka, najlepiej herbatą lipową z miodem lub samą wodą. Ważny jest spokój w otoczeniu dziecka, odciążenie zmysłów, wyłączenie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Leki homeopatyczne są również bardzo pomocne w bezpiecznym przejściu choroby gorączkowej.

Z mojego doświadczenia wynika, że dziecko któremu pozwoli się gorączkować w trakcie choroby zakaźnej lub innej choroby infekcyjnej, leczy się szybciej, zmniejsza się też ryzyko powikłań. Wzmocniony układ immunologiczny daje wówczas szansę, że dziecko stanie się odporniejsze na nowe zakażenie.